Skip to main content

De plek voor jouw hulp op maat

Het Levensatelier is een WTza-toegelaten instelling voor begeleiding in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), voor Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) in het kader van de Zorgverzekeringswet/Jeugdwet en voor hulpverlening betaald uit PGB’s. Daarnaast kunnen ook zelfbetalende cliënten terecht voor diverse vormen van hulp, al dan niet vergoed uit aanvullende verzekeringspakketten. In dit gedeelte vind je een overzicht van de verschillende vormen van hulpverlening die Het Levensatelier aanbiedt.

Volwassenen (18 jaar en ouder)

Jeugd (onder 18 jaar)

Hulp nodig?